Informačné systémy podľa GDPR

 

 

 

1

IDO §19 a 20 IS evidencia obchodných partnerov

Dokument

2

IDO §19 a 20 IS kamerový systém-oprávnený záujem

Dokument

3

IDO §19 a 20 IS kontrola vstupu do objektu (evidencia návštev)

Dokument

4

IDO §19 a 20 IS oznamovanie protispoločenskej činnosti

Dokument

5

IDO §19 a 20 IS personalsitika a mzdy-uchádzači o zamestnanie

Dokument

6

IDO §19 a 20 IS personalsitika a mzdy-zamestnanci

Dokument

7

IDO §19 a 20 IS propagácia

Dokument

8

IDO §19 a 20 IS správa registratúry

Dokument

9

IDO §19 a 20 IS súdne spory

Dokument

10

IDO §19 a 20 IS účtovné doklady

Dokument